С Ъ О Б ЩЕ НИ Е

С Ъ О Б ЩЕ НИ Е

 

86 ОУ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” кани всички родители и всички,

които имат възможност и желание в събота  – 20.10.2018г. от 10.00ч. да

довършим боядисването на оградата. Носете си четки.

СЪОБЩЕНИЕ

Каним всички желаещи да отпразнуват с нас Тържественото откриване на новата учебна 2018 – 2019 година, което ще се състои на 17.09.2018 г. от 10:00 часа в двора на училището.

ОТ КОЛЕКТИВА НА 86 ОУ

Допитване на ДАЗД до родителите

С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.
Директора на 86 ОУ приканва всички родители да подпълнят анкетата на посочения линк:
>>>>> ДОПИТВАНЕ <<<<<