Моля за вашето участие, за да покрепим един страхотен проект за подобряване на училищната база

Моля за вашето участие, за да покрепим един страхотен проект за подобряване на училищната база и в частност- училищните тоалетни! Това е проект №38 „София Избира Децата“ – за съвременни училищни тоалетни в конкурса “София избира” на Столична Община.

Как да го направите?

1. Влизате на сайта инициативата София Избира https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira

2. На дъното на страницата ще намерите бутон ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПРОЕКТ – сайтът изисква геолокация, така че тя трябва да бъде активна, за да бъде сигурно, че само жители на София могат да гласуват. (Най-лесният вариант е на компютър през браузър Chrome. При новите телефони няма проблем.)

3. Избира се проект – 38. Проект „София избира Децата“ – проектиране и създаване на съвременни училищни тоалетни.

4. Отваря се поле за телефон. Въвежда се телефонен номер в полето без 0 отпред. Полето автоматично задава +359. Трябва да се въведе само 888******, например.

5. Отваря се поле за смс код. На посочения телефон идва 4-цифрен смс код.

6. Въвежда се смс-кода в полето на сайта и гласуването е успешно.

Благодаря и моля да разпространите!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Изпращаме линк към карта за полуструктурирано интервю за РОДИТЕЛИ,
свързано с провеждането на Национално научно изследване, подкрепено от МОН.
Националното изследване има за цел да подобри учебния процес в електронна
среда от разстояние като анализира затрудненията, които срещат учителите и
родителите, в резултат на което да се разработи адекватна стратегия за
преодоляването на проблемите. Изводите от предвидения анализ ще дадат
възможност да се подобри подкрепата на родителите за подпомагане на децата им
при обучението в електронна среда от разстояние.
Изводите от изследването, придружени от конкретни предписания, базирани
на учителското и родителското мнение, ще бъдат представени пред МОН.
Карта за полуструктурирано интервю РОДИТЕЛИ:
https://forms.gle/LzZYkNXtQCdHfgXp9
Предварително благодарим за участието и оказаното съдействие!
От изследователския екип
За контакт: dkprps@gmail.com