Общо събрание

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, София, с. Владая, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 16.11.2016 г. от 18.30 ч. в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, София, с. Владая при следния дневен ред – 

  1. Отчет на стария Съвет на настоятелите;
  2. Освобождаване на стария Съвет на настоятелите;
  3. Избор на нов Съвет на настоятелите;
  4. Избор на Председател и Касиер;
  5. Приемане на нов устав;
  6. Приемане на нови членове;
  7. Разни

Общо събрание

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство на 86-то ОУ ” Св. Климент Охридски”, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на Училищното настоятелство на 86-то ОУ, София, с. Владая, на 08.09.2016 г., от 18.00 ч. в сградата на 86-то ОУ, при следния дневен ред

1. Приемане на нови членове;

2. Разни;

Моля, желаещите да станат нови членове на настоятелството да подадат заявление в 86-то ОУ при Екатерина Стойчева. Заявления ще се приемат до 08.09.2016г. вкл.

От Управителния съвет