Общо събрание

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство на 86-то ОУ ” Св. Климент Охридски”, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на Училищното настоятелство на 86-то ОУ, София, с. Владая, на 08.09.2016 г., от 18.00 ч. в сградата на 86-то ОУ, при следния дневен ред

1. Приемане на нови членове;

2. Разни;

Моля, желаещите да станат нови членове на настоятелството да подадат заявление в 86-то ОУ при Екатерина Стойчева. Заявления ще се приемат до 08.09.2016г. вкл.

От Управителния съвет

Родителска среща

Уважаеми родители,

на 01.09.2016 г.  от 18.00 ч. в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе среща с родителите на учениците от I, V клас и ПДГ.

От ръководството на училището