Тържество по случай откриването на новата учебна година

Уважаеми родители и  ученици,

Заповядайте на 15.09.2016 г. от 9.00 ч. на тържеството по случай откриването на новата учебна година, в двора на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Владая.

 

Предстоящ ремонт

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящият ремонт по вертикалното укрепване на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде завършен в срок до 30.10.2016 г. Тази дейност няма да възпрепятства учебния процес.