Съобщение

Уважаеми родители,

     Във връзка със Заповед № РД09-1702 / 21.02.2017 г. на  МОН Ви уведомяваме, че 27.03.2017г. е неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.

                                                               От ръководството

Прием в първи клас – райониране

Заявление за II класиране в 86 ОУ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

План прием в 1 клас

 

Уважаеми родители,

публикуваме  карта, в която са описани границите на прилежащите територии,касаещи приема за Първи клас, на учебната 2017/2018г.

От ръководството на 86 ОУ