Прием в първи клас – райониране

Заявление за II класиране в 86 ОУ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

План прием в 1 клас

 

Уважаеми родители,

публикуваме  карта, в която са описани границите на прилежащите територии,касаещи приема за Първи клас, на учебната 2017/2018г.

От ръководството на 86 ОУ