Информация във връзка със събираните от Училищното настоятелство дарения от родителите

На родителската среща, която бе проведена на 09.08.2017 г. от председателя на Училищното настоятелство беше направено предложение родителите да дарят парични суми по 50 лв. на всяко дете. Целта е с тези пари да бъде подобрявана материално-техническата база на 86-то ОУ.
Предложеното дарение е напълно доброволно и в никакъв случай няма задължителен характер! 

Цветанка Здравкова – Председател на УН