Ученици от 86-то ОУ взеха участие във флашмоб на Летище София

Учениците от 7-ми клас с класен ръководител г-жа Инджова взеха участие в мащабен флашмоб на Летище София, организиран от Агенция „Митници“.
Видео от събитието:

Извънкласни дейности предлагани от 86-то ОУ


86-то ОУ предлага безплатни извънкласни дейности за своите ученици благодарение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Учениците вземат участие в следните извънкласни дейности:
1.  „Арт ателие“ за ученици от 4 клас – с ръководител г-жа Петя Веселинова
2.  „Театрално студио“ за ученици от 5 до 7 клас – с ръководител г-жа Митка Митева
3.  Клуб по математика „Обичам да смятам“ – с ръководител г-жа Емилия Бурова
4.  Клуб „Цветна палитра“ за ученици от 1 до 3 клас – с ръководител г-жа Петя Веселинова
5.  Клуб по Български език и литература „Аз мога“ за ученици от 4 клас – с ръководител г-жа Цветелина Петрова
6.  Клуб „В ритъма на танца“ за ученици от 1 до 4 клас – с ръководител г-жа Елена Димитрова
7.  Клуб „А, Бе, Ве“ за ученици от 2 и 3 клас – с ръководител г-жа Цветелина Петрова
8.  Клуб „Забавна математика“ за ученици от 2 и 3 клас – с ръководител г-жа Емилия Бурова
9.  Клуб по Български език и литература „Роден език“ за ученици от 7 клас – с ръководител г-жа Митка Митева
10. Клуб „Танц и изящество“ за ученици от 5 до 7 клас – с ръководител г-жа Елена Димитрова
11. Клуб по математика „Питагор“ за ученици от 7 клас – с ръководител г-жа Тонка Инджова
12. „Музикално-театрално студио“ за ученици от 2 до 4 клас – с ръководител г-жа Любомира Тодорова