Допитване на ДАЗД до родителите

С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.
Директора на 86 ОУ приканва всички родители да подпълнят анкетата на посочения линк:
>>>>> ДОПИТВАНЕ <<<<<