Заниманията по проект „Подкрепа за успех“ се провеждат в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“