Обява за футбол

Уважаеми родители,

Българският футболен съюз организира безплатни занимания по футбол за
момичета и момчета  от II до IV клас. Програма „Хайде да ритаме” ще се
реализира в периода 16.03.2020г. до 02.07.2020г. по две занимания седмично
/вторник и четвъртък/.  Тренировките ще
се провеждат на Спортен комплекс „Бонсист” и миникомплекс по футбол на БФС в
ж.к. „Свобода” от 17:30 часа до 19:00 часа.

За улеснение на желаещите да се включат, е създадена онлайн платформа за
записване и избор на локация на интирнет адрес – haidedaritame.com

Лица за контакт от
Българския футболен съюз:

  • Николай Рибарски – 0887 401 105
  • Дойчин Бахов – 0876 419 595