УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Изпращаме линк към карта за полуструктурирано интервю за РОДИТЕЛИ,
свързано с провеждането на Национално научно изследване, подкрепено от МОН.
Националното изследване има за цел да подобри учебния процес в електронна
среда от разстояние като анализира затрудненията, които срещат учителите и
родителите, в резултат на което да се разработи адекватна стратегия за
преодоляването на проблемите. Изводите от предвидения анализ ще дадат
възможност да се подобри подкрепата на родителите за подпомагане на децата им
при обучението в електронна среда от разстояние.
Изводите от изследването, придружени от конкретни предписания, базирани
на учителското и родителското мнение, ще бъдат представени пред МОН.
Карта за полуструктурирано интервю РОДИТЕЛИ:
https://forms.gle/LzZYkNXtQCdHfgXp9
Предварително благодарим за участието и оказаното съдействие!
От изследователския екип
За контакт: dkprps@gmail.com