История на училището

Създадено е през далечната 1887 г, а през 1972 г. е построено новото крило, в което се помещават компютърна зала, кабинет по биология с хранилище и втори физкултурен салон. През 1977  г. училището става базово, наградено е с орден „Св. Св. Кирил и Методий” ІІ степен. От учебната 1987 г. прераства в ЕСПУ и открива филиал в с. Мърчаево. През 1993 г. училището се преобразува в основно.

Презентация на 86-то ОУ