Записване на ученици за 1-ви клас

3 Заявление за II класиране в 86 ОУ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

План прием в 1 клас

 

86 ОУ „ Св. Климент Охридски”, район ​​ Витоша

 

с.Владая,ул.”Брезова гора”№1, e-mail:​​ klohridski@abv.bg, тел. 02/9991292

 

С П И С Ъ К ​​ Н А ​​ У Ч Е Н И Ц И Т Е

К Л А С И Р А Н И​​ ​​ ЗА ​​ 1 ​​ К Л А С ,​​ В ​​ 8 6 ​​ О У „СВ. КЛИМЕНТ ​​ ОХРИДСКИ „

З А ​​ У Ч Е Б Н А Т А ​​ 2017 / 2018 Г.

ВНИМАНИЕ:​​ Записването на класираните за 1.​​ клас за учебната 2017/2018 година ​​ на етап Първо класиране започва от​​ 

​​ 5.06.2017 г., 06.06.2017 г. и 07.06.2017 г.​​ 
След посочените дати предстои Второ класиране и попълване на свободните места.

 

 

 

 

 

 • Александър Младенов Родопски

 • Александра Йорданова Такиева

 • Андрей Ивайлов Иванов

 • Виктор Ивов Златков

 • Виктор Николаев Подгорски

 • Карина Георгиева Кюрчийска

 • Катерина Евгениева Митова

 • Крис Станислав Стоев

 • Любомира ​​ Божидарова Зашева

 • ​​ Маргарита Димитрова Миладинова

 • ​​ Михаил Михайлов Васев

 • ​​ Наталия Владимирова Ленкова

 • ​​ Николай Кирилов Цветанов

 • ​​ Ралица Веселинова Севова

 • ​​ Росен Ивайлов Модев

 • ​​ Яна Борислав Костадинова

 •  ​​​​ Кристияна Кръстева Миланова

 

 

Заявление за записване в ПГ

Заявление за записване в 1 клас

Уважаеми родители,

публикуваме  карта, в която са описани границите на прилежащите територии,касаещи приема за Първи клас, на учебната 2017/2018г.

От ръководството на 86 ОУ

Заповед за прием в 1-ви клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Със системата и графика на дейностите можете да се запознаете тук.

След 14.03.2017г. 86. ОУ “Св. Климент  Охридски ” ще обяви допълнителни критерии за прием на ученици за учебната 2017/2018 година.

                                                                      от ръководството