Проекти

2017/2018 –  „Твоят час“Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  – ФАЗА 2

2016/2017 –  „Твоят час“Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  – ФАЗА 1

2013/2014 – Вестник « Владайци в повече »

Седмица на спорта – Ден на танците, Ден на талантите и спортни състезания –    лекоатлетически дисциплини и спортни игри

2012/2013 – Проект « Успех »   –  съфинансиран от ЕСФ

 • Клуб « Първи стъпки в кулинарното изкуство » – готварски курс – IV до VII клас
 • Клуб « Да опознаем планината около нас »
 • Клуб « Млад градинар » Ирина Павлова
 • Клуб « Да опознаем света за 68 часа » – виртуална обиколка на света – V до VII клас
 • Вестник « Владайци в повече »

2012/2013 – Национална програма « Грижа за всеки ученик »

 • Модул „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка ” – Математика – 1 група IV и БЕЛ – 1 група IV клас
 • Модул „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка ” БЕЛ – 1 група VII клас

2011/1012 – Проект «Успех»   –  съфинансиран от ЕСФ;

 • Клуб «Зелени алтернативи» – еко клуб от V до VII клас;
 • Театрално студио – Музикална приказка «Горска случка» от I до VI клас;
 • Клуб «Опознай света около нас» – II клас;
 • Студио „Арт занаяти” – от IV до VII клас;

2007 г. – Проект по Национална програма „Училището – територия на учениците”

 • Модул „ Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност ” – в резултат са оборудвани: фитнес зала, кабинет по изобразително и музикална апаратура;

 2005 г. – Проект на МОН за модернизиране на материалната база;

 2005 г. – Издание на училището – вестник „ Владайско ехо „

Проект: „Спортуваме и учим заедно“

4 октомври 2019г., Владая

Дъждовното време не помрачи
настроението на участниците в третия ден по Проект „Спортуваме и учим заедно”,
финансиран от СО. Конкурсът за рисунка на асфалт под надслов „Моето щастливо
лято” в начален курс спечелиха: Сиана, Евелина и Димитър от 4 клас, както и
Ралица от 3 клас. В горен курс, първото място споделиха Емилия-Тереза и Ванеса
от 5 клас.