Работилницата на Баба Марта

На 22.02.2020г. 86 ОУ „Св. Кл. Охридски“ организира работилница за мартеници. Благодарим на всички гости, които се забавляваха и твориха заедно с малките и по-големите ученици. Направените десетки мартеници ще се продават благотворително на 24.02.2020 г. във фоайето на училището. Заповядайте!