Документи

Отчет за изпълнение на бюджета 2020 IV-то тримесечие

COVID19

Отчет за изпълнение на бюджета 2020 III-то тримесечие
Заявление/декларация
Отчет за изпълнение на бюджета 2020 II-ро тримесечие
Бюджет 2020 – уточнен план за делегирани от държавата дейности

Отчет за изпълнение на бюджета 2020 I-во тримесечие

Годишен отчет 2019г

Бюджет 2019

Отчет за изпълнение на бюджета IV-то тримесечие 2019
Отчет за изпълнение на бюджета III-то тримесечие 2019

Отчет за изпълнение на бюджета II-ро тримесечие 2019

Отчет за изпълнение на бюджета I-то тримесечие 2019

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018

ГОДИШЕНОТЧЕТ ПО ЗДОИ 2018

Отчет за изпълнение на бюджета III-то тримесечие 2018

Отчет за изпълнение на бюджета II-ро тримесечие 2018

Отчет за изпълнение на бюджета I-во тримесечие 2018

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017

Отчет на бюджета за период 01-06 2017г.

Утвърден бюджет за 2017г.

Отчет на бюджет 01 – 03м. 2017г.

ГОДИШЕН-ОТЧЕТ ПО ЗДОИ – 2016

Годишен отчет на бюджет 2016

Първоначален план за бюджет 2016 г.

Отчет на бюджета за периода 01.03.2016 г.

Отчет на бюджета за периода 01.06.2016 г.

Отчет на бюджета за периода 01.09.2016 г.

ЗДОИ правила 86 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мерките за защита на личните данни в 86.ОУ „Св. Климент Охридски” с. Владая, СО

Годишен отчет 2019 ЗДОИ