Отворено писмо до родителите на деца, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“