Покана за учредяване на Обществен съвет

86 ОУ „ Св. Климент Охридски”, район ​​ Витоша

 

с.Владая,ул.”Брезова гора”№1, e-mail: klohridski@abv.bg,​​ тел.02/9991292

 

Изх. ​​ ​​ 383/30.11.2016г.

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Каним избраните от класовете представители на заседание на Обществен съвет на 86 ОУ „ Св. Климент Охридски ”, което ще се проведе на​​ 19.12.2016г.​​ от 18.30ч. в​​ 86 ОУ, при следния​​ 

 

ДНЕВЕН  ​​​​ РЕД:

 

  • Учредяване на обществен съвет към 86 ОУ.

  • Избор на членове​​ и резервни членове​​ на обществения съвет.

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища.​​ 

  • Други.

 

30.11.2016г.  ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

​​ Директор на 86 ОУ:.................................

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Зорница Славкова

Покана

​​ 

Изх. №  ​​ ​​ ​​​​ 341 ​​ / 27.10.2016

Уважаема госпожо / Уважаеми господине,

За подпомагане дейността на развитието на 86 ОУ „ Св. Климент Охридски“ и за граждански контрол на управлението му, при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието и науката и в Изпълнение на Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училищата, издаден от МОН, предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия стремеж за​​ постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и утвърждаване на традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 10.11.2016год. от 18.00 часа в класната стая на Вашето дете, в сградата на 86 ОУ, за провеждане на среща с​​ родителите при следния дневен ред .

  • Обсъждане на функциите и организацията на дейността на Обществения съвет към 86 ОУ „Св. Климент Охридски“;

  • Избор на двама ​​ представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към 86 ОУ „ Св. Климент Охридски“ ;

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни. За повече информация за правомощията на Обществения съвет вижте линка ДВ бр. 75/ 27.09.2016 г.

Зорница Славкова

Директор на 86 ОУ​​ „Св. Кл. Охридски“


Правилник за Обществените съвети