Родителска среща

Уважаеми родители,

на 01.09.2016 г.  от 18.00 ч. в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе среща с родителите на учениците от I, V клас и ПДГ.

От ръководството на училището